Οι σφαγές και οι θανατηφόροι εκτοπισμοί εναντίον των Ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914-1923. Εκτιμάται ότι Εξοντώθηκαν περισσότερες από 400.000 ψυχές.
Οι επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο (περιοχές της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης) και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, στην Ελλάδα. Η γενοκτονία ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με πρωτόφαντη για τους σύγχρονους καιρούς συστηματική μέθοδο: ξεριζωμός, εκτόπιση, εξάντληση,  κακουχίες, βασανιστήρια, πείνα, δίψα, στρατόπεδα θανάτου στην έρημο, «φονιάδες» καταναγκαστικά έργα κ.ά.
Η Γενοκτονία των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες σε βάρος και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως των Αρμενίων και των Ασσυρίων.

Όσο η φλόγα θα είναι αναμμένη… εμείς θα συνεχίζουμε τον αγώνα για την Αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού!

19η Μαΐου – Ημέρα Μνήμη Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου!

 

photo-sunglasses-

Advertisements